top of page

 VALUEPLAN® 

 

ValuePlan® is het betrouwbare, financiële softwarepakket voor valuators,  accountants, consultants, investment managers en financieel directeuren voor alle bedrijfswaarderingen op basis van Discounted Cashflow methoden (DCF-methoden). De software verwerkt alle financiële gegevens die van belang zijn voor de onderneming, zodat u eenvoudig en met zekerheid kunt:

 • prognosticeren

 • analyseren

 • waarderen

 • rapporteren

 

Excel als basis

ValuePlan® combineert de flexibiliteit en de vertrouwde interface van Excel met een eigen, beveiligde standaardwerkwijze. Met alle ruimte voor aanpassingen naar uw eigen situatie. Door deze combinatie is de software gemakkelijk in gebruik, betrouwbaar en tegelijkertijd flexibel. Nog een voordeel? De transparante Excelformules maken al uw berekeningen eenvoudig na te rekenen en inzichtelijk. Geen black box, maar zekerheid over uw gegevens.

ValuePlan® is het eenvoudige, betrouwbare financiële softwarepakket voor de professionele waardeerder, die kostbare tijd liever besteedt aan het analyseren van businessmodellen dan aan het maken van rekenbladen in Excel.

modules

 MODULES 

 

Voor een goed inzicht in de verschillende onderdelen van bedrijfswaarderingen, is ValuePlan® modulair opgebouwd. Zo gebruikt u voor elk onderdeel de juiste module. Natuurlijk blijven eerder ingevoerde gegevens in alle modules intact. ValuePlan® biedt de volgende modules:

OVERZICHT

Op basis van een beperkte set input gegevens worden alle waarderingsrelevantie gegevens inclusief scenario-analyses met de mogelijkheden om ValuePlan aan te sluiten op Oracle Crystal Ball Monte Carlo simulatiesoftware.

LIQUIDITEITSPROGNOSE

De basismodule met uitgebreide invoermogelijkheden. Met de geselecteerde waardestuwers kunt u eenvoudig en flexibel prognosticeren. U kunt eigen formules toevoegen of gewoon ‘hard’ invoeren. Wilt u de lengte van de prognoseperiode aanpassen? Ook dat kan, zonder moeite. Bovendien bewaart ValuePlan® de historie en biedt de mogelijkheid voor jaarlijkse updates.

 

 • Winst- en verliesrekening

 • Balans

 • Geldstromen

WAARDERING

ValuePlan® kent verschillende waarderingsmethoden om de waarde van een onderneming te bepalen. U bepaalt zelf het waarderingsmoment en voert eenvoudig gevoeligheidsanalyses uit.

 • WACC-methode (Weighted Average Cost Of Capital)

 • APV-methode (Adjusted Present Value)

 • Economic Profit

 • CFE-methode (Cash Flow to Equity)

 • Liquidatiewaarde

 • Verbeterde Rentabiliteitswaardemethode

FINANCIERING

De financieringsmodule van ValuePlan® geeft inzicht in de mogelijkheden voor (her)financiering door gebruik te maken van de liquiditeitsprognoses, de leencapaciteit en financieringsrandvoorwaarden. U krijgt financiële overzichten voor en na (her)financiering.

 • Dekkingswaarde

 • Convenantentoets

 • Meerdere vormen eigen vermogen

 • Meerdere vormen vreemd vermogen

 • Overzichten voor en na (her)financiering

TRANSACTIESTRUCTUUR (LBO)

Met de module ‘Transactiestructuur’ berekent u het ideale overnamescenario aan de hand van verschillende deal-structuren: hoeveel vreemd vermogen is verstandig, hoe verloopt de financieringsstructuur door de tijd heen, hoeveel bedraagt de envy-ratio en de Internal Rate of Return (IRR) per deelnemende partij.

 • Thincap-regeling (thin capitalisation)

 • Entry- en Exit-waardebepaling

 • 207c toets (art. 2:207c BW: “verbod op financiële steunverlening”)

 • Convenanten

 • Uitgebreide IRR-berekeningen (Internal Rate of Return)

 • Meerdere vormen eigen vermogen

 • Meerdere vormen vreemd vermogen

 • Overzichten voor en na transactiestructuur

 • Overzichten koopholding

LIQUIDITEITSPROGNOSE PER MAAND

Aan de hand van de liquiditeitsprognose kunt u eenvoudig de liquiditeitsprognose per maand uitwerken. Deze tool is handig als u een financieringsaanvraag moet indienen.

RAPPORTAGE

Met de rapportagemodule genereert u snel en automatisch uitgebreide rapportages. U krijgt een begrijpelijke en gestandaardiseerde rapportage van financiële gegevens, inclusief grafische weergave van ontwikkelingen.

 • Winst- en verliesrekening

 • Balans

 • Geldstroomoverzichten

 • Ratio's

 • Waarde-uitkomsten

 • Grafieken en gevoeligheidsanalyses

CAUSALE (model) RELATIES

Binnen ValuePlan zijn de meeste verbandscontroles en checks op consistentie reeds aanwezig die de kans op fouten verminderen, waaronder: 

 • Winst- en verliesrekening - Liquiditeitsprognose

 • Balans - Liquiditeitsprognose

 • Investeringen en Afschrijving

 • Belasting en compensabel verlies

 • Belasting in operationele en financiële geldstromen

 • Liquide middelen groter dan nul

 

ValuePlan® voor bedrijfswaarderingen is verkrijgbaar op licentiebasis. Lees waarom professionele waardeerders kiezen voor ValuePlan®

 REFERENTIES 

 

ValuePlan® is het eenvoudige, betrouwbare softwarepakket voor de professionele waardeerder, die kostbare tijd liever besteedt aan het analyseren van businessmodellen dan aan het maken van rekenbladen in Excel. Een groot aantal accountantskantoren en participatiemaatschappijen werkt intensief met ValuePlan®. Lees hier waarom:

Elysee Consultants

Onlangs hebben wij ValuePlan® aangeschaft. Met dit programma zijn wij in staat om complexe waarderingsvraagstukken volledig uit te werken en op heldere wijze aan onze opdrachtgevers te rapporteren.

referenties
daarom valueplan

 DAAROM VALUEPLAN® 

 

Hebt u de reacties van andere gebruikers al gezien? Dan weet u waarom professionele waardeerders zo graag werken met een financieel softwarepakket als ValuePlan®. Samengevat in 6 punten is dit wat ValuePlan® onderscheidt:​

 • ValuePlan® biedt alle gangbare Discounted Cashflow rekenmethodieken.

 • ValuePlan® zorgt voor een consistente werkwijze op alle belangrijke onderdelen van een waardering.

 • ValuePlan® is zeer toegankelijk door de bekende interface van Excel als basis.

 • ValuePlan® voorkomt Excelverwijzingsfouten door gebruik te maken van beveiligde werkbladen met voldoende flexibiliteit om eigen waarderingen te maken voor alle bedrijfstypen.

 • ValuePlan® biedt naast waardering ook modules om de financiering te berekenen en een maandelijkse liquiditeitsplanning te maken.

 • ValuePlan® heeft een uitgebreide rapportagetool met alle relevante berekeningen op een standaardwijze gepresenteerd.

contact
bottom of page